CADW LLYGAD AR Y TYWYDD

  • Edrych ar ragolygon diweddaraf y tywydd cyn cychwyn
  • Os bydd yr haul yn gwenu ar eich antur…
  • Parchu’r dŵr
material-

Cofiwch edrych i weld beth yw’r tywydd diweddaraf a’r amodau ar y tir cyn cychwyn arni

Os bydd y tywydd neu’r Pr y tu hwnt i’ch gallu, neu eich offer, meddyliwch beth yw’r opsiynau - mae’n iawn dewis llwybr mwy addas neu droi’n ôl

Holwch am gyngor, heb fentro ar lwybr os nad yw’r amgylchiadau’n addas i’ch gallu chi a phawb sydd gyda chi

Os ydych chi’n mynd allan i’r môr neu’r afon, edrychwch ar ragolygon diweddaraf y tywydd cyn cychwyn

fa-

Os yw’r haul yn gwenu ar eich antur...

Cofiwch roi eli haul ar eich croen a gwisgo het haul

fa-

Parchu’r Dŵr

Pan fydd y môr yn arw, gwyliwch y tonnau o bellter parchus – gall 15cm o ddŵr eich bwrw oddi ar eich traed

AMSEROEDD Y MACHLUD YN FRAS HEDDIW

AMSEROEDD Y LLANW

RHAGOLYGON Y TYWYDD

Mae rhagolygon y tywydd ar gyfer pob ardal yng Nghymru ar gael gan Y Swyddfa Dywydd

Dolenni cyflym
Gweld y rhagolygon diweddaraf ar gyfer:

Mentro’nGall: Cynllunio am ddiwrnod gwych

Fideos Mentro'nGallCymru

Mentro’n Gall

allan yn yr awyr agored

Mentro’n Gall

yn y gaeaf

Mentro’n Gall

mewn, ar ac o amgylch dŵr