LLANWAU

Mae amser ac uchder y llanw’n amrywio drwy gydol y mis ac mae’n hawdd cael eich dal os nad ydych chi wedi edrych ar yr amseroedd. Gall traeth oedd yn y golwg i gyd ddoe am 5pm fod wedi’i orchuddio’n llwyr â dŵr ar yr un amser heddiw. Hefyd, mae amseroedd y llanw’n gallu amrywio’n ddramatig ar gyfer gwahanol ddarnau o’r arfordir sy’n eithaf agos at ei gilydd yn ddaearyddol.

Er bod pobl yn meddwl bod llanwau’n gallu bod yn annibynadwy, maen nhw, mewn gwirionedd, yn dilyn amserlen sy’n fwy dibynadwy na threnau!

Mae posib edrych ar amseroedd y llanw ar gyfer y lleoliad rydych chi’n bwriadu mynd iddo drwy fynd i wefan ragorol https://www.tidetimes.org.uk

Ydych chi’n cynllunio diwrnod allan ar y traeth?

Mae traeth yn gallu ymddangos fel cae chwarae eang ond mae’r llanw’n gallu dod i mewn yn syndod o gyflym.

Wrth i’r llanw symud i fyny ac i lawr y traeth, mae dyfnder y dŵr yn newid drwy gydol y dydd, cymaint â 10 metr weithiau.

Wrth i’r llanw ddod i mewn, efallai na fydd dim ond cerdded ymhellach i fyny’r traeth ac oddi wrtho’n opsiwn.

Os ydych chi wedi cerdded rownd i draeth bach arall ar lanw isel, neu gerdded rownd creigiau, mae’r dŵr yn gallu blocio eich ffordd chi’n ôl yn fuan iawn wrth i’r llanw droi. Os nad oes stepiau neu fynedfa ei hun i’r traeth rydych chi wedi’i gyrraedd, fe allech chi fod mewn trafferth.

Felly’r cyngor ydi ‘Mentra’n Gall’: Peidiwch â chael eich cau i mewn gan y llanw, edrychwch ar yr amseroedd bob amser.