MEDDWL AM OFFER

Offer priodol yn syniad rhagorol

  • Gwybod ble rydych chi’n mynd
  • Cadw’n gynnes a sych
  • Cynnal eich lefelau egni
  • Gwneud yn siŵr bod gennych chi fatri yn eich ffôn
  • Gwybod sut a phryd i gael help
  • Parchu’r dŵr
  • Adnabod eich cit a gofalu amdano
et-

Gwybod ble rydych chi’n mynd

Dewis llwybr addas a chaniatáu digon o amser

material-

Cadw’n gynnes a sych

Gwisgwch esgidiau addas ar gyfer eich gweithgaredd, fel esgidiau cerdded neu esgidiau dec gwrth-lithrig

Ewch â haenau inswleiddio a dillad dal dŵr gyda chi

et-

Cynnal eich lefelau egni

Cofiwch fynd â bwyd a diod gyda chi

et-

Gwneud yn siŵr bod gennych chi fatri yn eich ffôn...

ond peidiwch â dibynnu arno i gyfathrebu a llywio eich llwybr!

et-

Gwybod sut a phryd i ofyn am help

Os byddwch yn dod o hyd i rywun mewn trybini, ffoniwch am help a pheidiwch â pheryglu eich bywyd eich hun

Ar y tir: Mewn argyfwng, ffoniwch 999 – gofynnwch am yr heddlu ac wedyn y Gwasanaeth Achub Mynydd

Dyfroedd mewndirol: Mewn argyfwng, ffoniwch 999 – gofynnwch am y Gwasanaeth Tân ac Achub

Y môr a’r arfordir: Mewn argyfwng, ffoniwch 999 – gofynnwch am Wylwyr y Glannau

Cofiwch fynd â chwiban

  • Cofiwch fynd â chwiban – y signal argyfwng rhyngwladol yw chwibaniad byr chwe gwaith, y naill ar ôl y llall yn gyflym, ac ailadrodd hynny bob munud (mae posib fflachio fflachlamp fel hyn hefyd)
fa-

Parchu’r dŵr

Os ydych chi’n mynd allan i’r môr neu ar yr afon, gwisgwch ddyfais arnofio bersonol addas sy’n ffitio’n dda ac mewn cyflwr da (siaced achub neu gymorth arnofio)

et-

Adnabod eich cit a gofalu amdano

Cofiwch fynd ag offer sbâr a deall sut i’w osod yn ei le

Mentra’nGall: Cynllunio am ddiwrnod gwych

AMSEROEDD Y MACHLUD YN FRAS HEDDIW

AMSEROEDD Y LLANW

Tywydd ar yr Wyddfa

12°

Fideos Mentro'nGallCymru

Mentro’n Gall

allan yn yr awyr agored

Mentro’n Gall

yn y gaeaf

Mentro’n Gall

mewn, ar ac o amgylch dŵr