Mentro’nGallCymru Pecyn Adnoddau ar gyfer Busnesau

Sut mae Mentro’n Gall Cymru yn gweithio?

Rydyn ni wedi cynllunio amrywiaeth o negeseuon i’ch helpu chi i gadw eich cwsmeriaid yn ddiogel ac yn gyfforddus yn yr awyr agored, fel eu bod yn mynd adref ac yn dweud straeon gwych wrth eu ffrindiau am eu hantur fawr yng Nghymru. Gan weithio gyda chi, rydyn ni eisiau hybu’r negeseuon yma ymhell ac agos.

O’r dechrau, pan mae pobl yn dechrau meddwl am eu trip i Gymru ac yn ymchwilio iddo, drwy eu proses archebu ac yn gyson yn ystod eu hymweliad, rydyn ni eisiau iddyn nhw ddod ar draws negeseuon Mentro’n Gall Cymru. Mae fformatau gwahanol ar gael, gydag opsiynau ar gyfer negeseuon ‘bachog’ cyffredinol a hefyd ymddygiad manwl, nid yn unig i gadw eich cwsmeriaid yn ddiogel, ond hefyd fel eu bod yn cael diwrnod pleserus yn yr awyr agored!

 

Pecyn Adnoddau Mentro’n Gall Cymru ar gyfer Busnesau

Rydyn ni wedi creu’r pecyn adnoddau yma fel ei bod yn hawdd i chi helpu i hybu negeseuon Mentro’n Gall Cymru ymhlith eich cwsmeriaid. Rydyn ni wedi darparu casgliad o adnoddau a syniadau yn barod i chi eu defnyddio, felly daliwch ati i ddarllen, bod yn brysur a chael pobl i fwynhau ein cefn gwlad a’r arfordir!

Helpwch ni i ledaenu’r gair!

Rydyn ni eisiau eich help chi i annog eich cwsmeiriaid i fwynhau awyr agored gwych Cymru yn ddiogel. Gyda’n gilydd gallwn hybu negeseuon diogelwch clir a fydd yn annog ac yn galluogi pobl i fod yn ddoeth wrth anturio.

Defnyddio negeseuon Mentro’n Gall Cymru yn eich deunyddiau

Rhai syniadau i ddechrau arni!

Adnoddau i chi eu defnyddio

Rhai deunyddiau i’ch helpu chi i ledaenu’r gair!

Adnoddau Partneriaid

Mae gan ein partneriaid ni gyfoeth o brofiad ac adnoddau y gallwch chi eu defnyddio

Cydnabod y lluniau: Bywyd ar y traeth, Porth Neigwl, Arfordir y De, Penrhyn Llŷn – Simon Panton, Arfordiro, Glannau Ynys Cybi, Ynys Môn – Nigel Shepherd, Dringo clogwyn y môr, Ynys Easter, Y Gogarth, Ynys Môn – Andy Teasdale.