Mentra’n Gall!

Tro dy ddiwrnod da yn ddiwrnod gwell

Gobeithio y byddwch chi’n dod i fwynhau cefn gwlad hardd ac eiconig Cymru. Rhowch ychydig o amser i gynllunio eich diwrnod i helpu i sicrhau eich bod yn ddiogel ac yn gyfforddus.

Mae antur yn digwydd bob dydd yn awyr agored gwych Cymru!

Chi sydd i ddewis pa mor wych yw eich antur chi – dringo creigiau, cerdded yn y bryniau, diwrnod i’r teulu ar y traeth, caiacio môr, nofio yn y gwyllt, beicio mynydd, hwylio … mae’r dewis yn ddiddiwedd bron.

Beth bynnag yw eich gweithgaredd, rydyn ni wedi nodi rhai pethau syml i’w hystyried, i’ch helpu chi i gael diwrnod grêt ac i wneud yn siŵr eich bod chi, ar ddiwedd y dydd, yn teithio adref yn ddiogel, gan edrych ymlaen at eich antur nesaf.

Mentra’n Gall!

et-

OFFER

Pan rydych chi’n gweld rhywun yn gwisgo Esgidiau Mawr am ei draed, fe allwch chi fod yn eithaf siŵr bod antur ar fin digwydd. — AA Milne

et-

Y TYWYDD

Does dim y fath beth â thywydd drwg, dim ond dillad anaddas. ― Alfred Wainwright

et-

SGILIAU

Yr unig wir ddoethineb yw gwybod nad ydych chi’n gwybod dim byd. — Socrates

AMSEROEDD Y MACHLUD YN FRAS HEDDIW

AMSEROEDD Y LLANW

RHAGOLYGON Y TYWYDD

Mae rhagolygon y tywydd ar gyfer pob ardal yng Nghymru ar gael gan Y Swyddfa Dywydd

Dolenni cyflym
Gweld y rhagolygon diweddaraf ar gyfer:

Fideos Mentro'nGallCymru

Mentro’n Gall

allan yn yr awyr agored

Mentro’n Gall

yn y gaeaf

Mentro’n Gall

mewn, ar ac o amgylch dŵr

Mentro’n Gall Cymru

Tro dy ddiwrnod da yn ddiwrnod gwell

Adventure Smart Wales

Make your good day better